PROGRAM HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, dört yıllık uzaktan öğretim lisans programıdır. Halkla ilişkiler, günümüzde kurum ve kişiler (kamu, özel şirket, sivil toplum kuruluşu vb.) için önemli bir hizmet alanını oluşturmaktadır. Gün geçtikçe, hedef kitle ile iletişim kurmanın, paydaşların görüşlerini almanın, iş planlarını buna göre yönetmenin tüm kişi ve kurumların varlığı üzerinde yaşamsal bir rol oynadığı görülmektedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım; kurumsal iletişim yönetimi, pazarlama iletişimi ve buna yönelik ölçme ve değerlendirme metotlarının uygulamaya dönük olarak öğrencilere aktarılmasını amaçlar.Uzaktan eğitim şeklinde açılan bu program, öğrencilerin mekan ve zaman sınırlaması olmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerinden faydalanmasına olanak sağlamaktadır. Eğitim ve öğretim kapsamında ele alınan konular, halkla ilişkiler yönetiminde, ulusal ve uluslararası alanda temel olarak kabul edilen çalışma alanlarını öğrencilere aktarmayı sağlayacaktır.

Detaylı Bilgi

Program mezunları, çeşitli derecelerde aşağıdaki yeterliliklere sahip olacaktır:

 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 2. Halkla İlişkiler disiplinindeki edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma.
 3. Halkla İlişkilerdisiplinindeki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme.
 4. Sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 5. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 6. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 7. Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynayabilme.
 8. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme.
 9. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 10. Halkla İlişkiler disiplinindeki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 11. Halkla İlişkiler disiplininin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Başvuru Koşulları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır;

Fakülteye girebilmek için, ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavında TM-1 puan türünde programı kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak gerekir. Yatay Geçişler: Diğer yükseköğretim kuramlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kuramlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan dal ile Kuramlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Dikey Geçişler: Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Meslek Yüksekokulların ve Açık öğretim Ön Lisans Programlan Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü: Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli toplantısında alınan Yurtdışıdan Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin Kararı’na dayanılarak hazırlanan İstanbul Üniversitesi Yurtdışıdan veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi ‘ne göre yapılmaktadır.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programı; etkili iletişim becerileri, iletişim tarihi, kitle iletişiminde sosyal sorumluluk kampanyaları, medyada metin yazarlığı, kitle iletişim hukuku, medya ekolojisi, televizyonda yapım yönetim, kurumsal iletişi ve algı yönetimi gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, “Halkla İlişkiler Mezunu” ünvanını kazanırlar.

Halkla İlişkiler lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilir.

Kariyer Olanakları

Programdan mezun olanlar, iletişim sektörü bünyesinde çeşitli medya kuruluşlarında, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında, çeşitli özel, kamu ve sivil toplum kuruluşları bünyesindeki iletişim, halkla ilişkiler ve basın departmanlarında istihdam edileceklerdir.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.